به گزارش «پایگاه خبری هشت صبح »، حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: به دوره جدید خوش آمدید؛ از هیات اجرایی به هیات نظارت پناه ببرید. آشنا همچنین نوشت: رسیدن از مجلس انقلابی به مجلس انقلابی‌تر دور و دشوار نیست. یک جبهه جدید، یک همایش جدید، یک نام اختصاری جدید، […]

به گزارش «پایگاه خبری هشت صبح »، حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: به دوره جدید خوش آمدید؛ از هیات اجرایی به هیات نظارت پناه ببرید.

آشنا همچنین نوشت: رسیدن از مجلس انقلابی به مجلس انقلابی‌تر دور و دشوار نیست. یک جبهه جدید، یک همایش جدید، یک نام اختصاری جدید، چند چهره صف اولی، چند صد عاشق خدمت اولی و چند میلیون رأی اولی.


کنایه آشنا به ردصلاحیت‌ها؛ به دوره جدید خوش آمدید! – پایگاه خبری هشت صبح