پورابراهیمی در صحن مجلس: کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای قانون جوانی جمعیت تشکیل شود نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی خواستار تشکیل کمیسیونی ویژه برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شد. به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۲۲ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکری […]

پورابراهیمی در صحن مجلس:

کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای قانون جوانی جمعیت تشکیل شود

کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای قانون جوانی جمعیت تشکیل شود

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی خواستار تشکیل کمیسیونی ویژه برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۲۲ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی در جریان بررسی عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گفت: متأسفانه بخشی از احکام بودجه اجرایی نشده است.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از رئیس مجلس شورای اسلامی می‌خواهم برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یک کمیسیون ویژه نظارتی تشکیل شود یا کمیسیون مشترک به وظیفه نظارتی خود ادامه دهد، چرا که فقط ۷ سال برای اجرای این قانون زمان داریم.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، گفت: طبق چیزی که تصویب شده، ۲ نفر از نمایندگان مجلس باید در ستاد ملی جوانی جمعیت حضور یابند که در حال حاضر ۲ نفر از نمایندگان خانم در ستاد ملی حاضر می‌شوند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز کار خود را انجام می‌دهند و امروز هم دیدید هر ۳ کمیسیونی که در این موضوع دخیل بودند، گزارش خود را ارائه کردند. با این حال این موضوع را در هیئت رئیسه مجلس مطرح خواهیم کرد تا اگر اشکالی بود، آن را برطرف کنیم.


کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای قانون جوانی جمعیت تشکیل شود