نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ کلیات این لایحه را تصویب کردند. به گزارش هشت صبح، اعضای کمیسیون تلفیق در جلسه امروز خود با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ موافقت کردند. مجلس فردا گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ درباره کلیات لایحه را بررسی می کند.  انتهای پیام

کمیسیون تلفیق کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ را تصویب کرد

نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ کلیات این لایحه را تصویب کردند.

به گزارش هشت صبح، اعضای کمیسیون تلفیق در جلسه امروز خود با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ موافقت کردند.

مجلس فردا گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ درباره کلیات لایحه را بررسی می کند. 

انتهای پیام