در جریان بررسی بودجه؛ کلیه رده‌های بسیج از پرداخت انشعاب برق، گاز و آب معاف شدند مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای کلیه رده‌های بسیج مستضعفین را در سال آینده از پرداخت انشعاب برق، گاز، آب، فاضلاب و عوارض شهرداری معاف کرد. به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۱۰ اسفند […]

در جریان بررسی بودجه؛

کلیه رده‌های بسیج از پرداخت انشعاب برق، گاز و آب معاف شدند

کلیه رده‌های بسیج از پرداخت انشعاب برق، گاز و آب معاف شدند

مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای کلیه رده‌های بسیج مستضعفین را در سال آینده از پرداخت انشعاب برق، گاز، آب، فاضلاب و عوارض شهرداری معاف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۱۰ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی ۱۰ تبصره ۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

بر این اساس، در اجرای جز (۲) بند «چ» ماده (۸۰) قانون برنامه پنج ساله ششم در سال ۱۴۰۲ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و خیرین مسکن‌ساز برای هر یک از افراد تحت پوشش سازمان‌ها و نهادهای حمایتی از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض دهیاری و شهرداری و هزینه‌های انشعاب آب، برق، فاضلاب و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان فقط برای یک بار معافند.

طبق یکی دیگر از مصوبات مجلس، کلیه رده‌های بسیج مستضعفین (پایگاه‌ها، حوزه‌ها و نواحی بسیج) از پرداخت انشعاب برق، گاز، آب، فاضلاب و عوارض شهرداری معافند.


کلیه رده‌های بسیج از پرداخت انشعاب برق، گاز و آب معاف شدند