با رأی اعضای کمیسیون تلفیق؛ کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تصویب شد اعضای کمیسیون تلفیق، کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را به تصویب رساندند. به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز (سه‌شنبه ۲۷ دی ماه) جلسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برگزار شد و پس از آنکه نمایندگان مخالف و موافق نظراتشان را بیان کردند، […]

با رأی اعضای کمیسیون تلفیق؛

کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تصویب شد

کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تصویب شد

اعضای کمیسیون تلفیق، کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را به تصویب رساندند.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز (سه‌شنبه ۲۷ دی ماه) جلسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برگزار شد و پس از آنکه نمایندگان مخالف و موافق نظراتشان را بیان کردند، کلیات لایحه بودجه رأی‌گیری شد.

بر این اساس، کلیات لایحه بودجه سال آینده با ۲۸ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع در کمیسیون تلفیق تصویب شد.

با تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در کمیسیون تلفیق، گزارش این کمیسیون به صحن علنی ارجاع می‌شود تا در دستورکار جلسه روز یکشنبه (۲ بهمن ماه) مجلس قرار گیرد. در صورت تصویب کلیات بودجه در مجلس، کمیسیون تلفیق وارد بررسی جزئیات لایحه بودجه می‌شود.


کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تصویب شد