دیرندرا پراساد (Dhirendra Prasad)، کارمند سابق اپل، به ۳ سال حبس و پرداخت ۱۹ میلیون دلار غرامت محکوم شد.

دیرندرا پراساد (Dhirendra Prasad)، کارمند سابق اپل، به ۳ سال حبس و پرداخت ۱۹ میلیون دلار غرامت محکوم شد.


کلاهبرداری ۱۷ میلیون دلاری از اپل توسط یک کارمند