سنندج- فرمانده مرزبانی کردستان از کشف ۱۱۲ میلیارد تومان کالای قاچاق در مرزهای استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبرداد.

سنندج- فرمانده مرزبانی کردستان از کشف ۱۱۲ میلیارد تومان کالای قاچاق در مرزهای استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبرداد.


کشف ۱۱۲ میلیارد تومان کالای قاچاق در مرزهای کردستان