به گزارش پایگاه خبری هشت صبح، تجهیزات ارتباطی و استارلینک یک سرویس جاسوسی که با هدف بازتولید آشوب در زاهدان قرار بود در اختیار برخی عوامل این سرویس قرار بگیرد، توسط دستگاه امنیتی ضبط شد. سرویس مذکور چند روز پیش از هشتم مهرماه، اقدام به ارسال تجهیزات ارتباطی و استارلینک، برای یک جریان خاص در زاهدان کرده […]


به گزارش پایگاه خبری هشت صبح، تجهیزات ارتباطی و استارلینک یک سرویس جاسوسی که با هدف بازتولید آشوب در زاهدان قرار بود در اختیار برخی عوامل این سرویس قرار بگیرد، توسط دستگاه امنیتی ضبط شد.

سرویس مذکور چند روز پیش از هشتم مهرماه، اقدام به ارسال تجهیزات ارتباطی و استارلینک، برای یک جریان خاص در زاهدان کرده بود اما این محموله مهم ارتباطی توسط دستگاه‌های امنیتی کشور، کشف و ۵ نفر از عوامل مؤثر دریافت کننده و بهره‌بردار این تجهیزات در زاهدان بازداشت شدند.

این تجیهزات مربوط به سرویس جاسوسی «N S A» ایالات متحده آمریکا است.


کشف و ضبط تجهیزات جاسوسی «N.S.A» پیش از آشوب‌سازی در زاهدان – پایگاه خبری هشت صبح