این اتفاق در حالی رخ داده که از چند ماه پیش بسیاری از مقامات سیاسی و ورزشی کشور اعلام کرده بودند که رویه حذفی برای ورزشکاران در پیش ندارند و حتی گفتند درهای کشور به روی ورزشکارانی که پناهنده شده‌اند نیز باز است.

این اتفاق در حالی رخ داده که از چند ماه پیش بسیاری از مقامات سیاسی و ورزشی کشور اعلام کرده بودند که رویه حذفی برای ورزشکاران در پیش ندارند و حتی گفتند درهای کشور به روی ورزشکارانی که پناهنده شده‌اند نیز باز است.


کشتی‌گیر تیم ملی در آستانه ترک ایران