قطعا شباهت موجود از همان ابتدا برای شما نیز قابل شناسایی بوده است. حتی جالب تر آنکه مازراتی تیپو ۶۱ به نام بردکیج ۶۱ نیز شهرت داشته است.

قطعا شباهت موجود از همان ابتدا برای شما نیز قابل شناسایی بوده است. حتی جالب تر آنکه مازراتی تیپو ۶۱ به نام بردکیج ۶۱ نیز شهرت داشته است.


کد۶۱ بردکیج؛ قفس پرنده ۱٫۵ میلیون دلاری! (+عکس)