گمانه‌زنی‌ها درباره پذیرش فیلم‌ها در دوره آتی جشنواره ونیز بار دیگر داغ شده، ساخته‌های رومن پولانسکی، وودی آلن، متئو گارونه و «ناپلئون» و «فراری» در صدر فهرست فیلم‌ها هستند که احتمالا در این رویداد رونمایی خواهند شد.

گمانه‌زنی‌ها درباره پذیرش فیلم‌ها در دوره آتی جشنواره ونیز بار دیگر داغ شده، ساخته‌های رومن پولانسکی، وودی آلن، متئو گارونه و «ناپلئون» و «فراری» در صدر فهرست فیلم‌ها هستند که احتمالا در این رویداد رونمایی خواهند شد.


کدام فیلم‌ها به جشنواره ونیز می‌روند؟