خبرهای سیاسی-اقتصادی همچون آزاد شدن پول‌های ایران و احتمال توافق با آمریکا تاثیر مثبتی در بازار داخل داشت و موجب کاهش قیمت سکه و طلا شد.

خبرهای سیاسی-اقتصادی همچون آزاد شدن پول‌های ایران و احتمال توافق با آمریکا تاثیر مثبتی در بازار داخل داشت و موجب کاهش قیمت سکه و طلا شد.


کاهش قیمت سکه و طلا / سکه ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و طلا ۱۱۰ هزار تومان ارزان شد