طی هفته‌های گذشته کتایون ریاحی و پانته‌آ بهرام احضار شدند و طی روز‌های اخیر هم افسانه بایگان و فاطمه معتمد آریا و رضا کیانیان احضار شدند.

طی هفته‌های گذشته کتایون ریاحی و پانته‌آ بهرام احضار شدند و طی روز‌های اخیر هم افسانه بایگان و فاطمه معتمد آریا و رضا کیانیان احضار شدند.


کاریکاتور «رادان» کار دست همشهری داد/ صدور قرار برای مدیر مسئول روزنامه همشهری / دادستان: چند بازیگر به دادسرا احضار شدند