کارگران ایرانی پشت سد مهاجران افغان

Print Friendly, PDF & Email

در این میان ضعف و خلأ قوانین حمایتی از کارگران فصلی ایرانی و همینطور ضعف قوانین حمایتی از کارفرمایان عامل مهمی در ایجاد چنین بلبشویی است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا