در جریان بررسی بودجه؛ کارکنان نیروهای مسلح ساکن در خانه‌ سازمانی حق مسکن نمی‌گیرند بر اساس مصوبه مجلس، نیروهای مسلح مکلفند کمک‌هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه‌های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۸ […]

در جریان بررسی بودجه؛

کارکنان نیروهای مسلح ساکن در خانه‌ سازمانی حق مسکن نمی‌گیرند

کارکنان نیروهای مسلح ساکن در خانه‌ سازمانی حق مسکن نمی‌گیرند

بر اساس مصوبه مجلس، نیروهای مسلح مکلفند کمک‌هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه‌های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۸ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ح) تبصره (۱۰) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

طبق این مصوبه، در اجرای ماده (۱۱۰) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح مکلفند کمک‌هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه‌های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۸۴ جدول شماره (۵) این قانون واریز کنند.

بر اساس بخش درآمدی بند (ی) تبصره (۱۰)، خزانه‌داری کل کشور موظف است سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از محل ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۳۱ را هر ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

بر اساس بند ۱ الحاقی تبصره ۱۰ بودجه، حق الثبت اسناد ثبت شده توسط سکوها در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، ده درصد (۱۰%) بیشتر از حق الثبت اسناد ثبت شده نزد دفاتر اسناد رسمی است و این مابه التفاوت به عنوان درآمد، به منظور ارتقای عملکرد سامانه‌ها و بهبود فرآیندهای ثبتی در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می‌گیرد.

مطابق با بند ۲ الحاقی این تبصره، وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا معادل سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه تسویه می‌شود. خزانه‌داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید بانک مرکزی نسبت به درج عملکرد این بند در ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره (۵) و هزینه‌ای به صورت جمعی – خرجی این قانون اقدام می‌کند.

بر اساس بند ۳ الحاقی تبصره ۱۰ بودجه، در راستای ماده (۲۳) قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ درآمد شوراهای حل اختلاف مندرج در ردیف ۱۴۰۱۰۱ به عنوان درآمد اختصاصی تلقی می‌شود.


کارکنان نیروهای مسلح ساکن در خانه‌ سازمانی حق مسکن نمی‌گیرند