موشن گرافیک؛ چی بودیم و چی شدیم؟ در این فیلم روایت و آمار محرومیت‌زدایی از روستاها در گام اول انقلاب اسلامی را مشاهده می‌نمایید. دریافت ۳۵ MB

موشن گرافیک؛

چی بودیم و چی شدیم؟

چی بودیم و چی شدیم؟

در این فیلم روایت و آمار محرومیت‌زدایی از روستاها در گام اول انقلاب اسلامی را مشاهده می‌نمایید.

دریافت ۳۵ MB


چی بودیم و چی شدیم؟