حفاری در زمین همیشه به همین راحتی پیش نمی رود. یک تیم آمریکایی در دهه ۱۹۶۰ به ارتفاع ۱۸۳ متری (۶۰۰ فوت) زیر بستر دریا رسیدند و قبل از اینکه پروژه به دلیل سوء مدیریت و مشکلات مالی لغو شود، از ۱۳ متر (۴۳ فوت) بازالت در بالاترین لایه پوسته اقیانوسی عبور کردند. با کنار گذاشتن این مشکلات، این کار هنوز یک تعهد بزرگ است.

حفاری در زمین همیشه به همین راحتی پیش نمی رود. یک تیم آمریکایی در دهه ۱۹۶۰ به ارتفاع ۱۸۳ متری (۶۰۰ فوت) زیر بستر دریا رسیدند و قبل از اینکه پروژه به دلیل سوء مدیریت و مشکلات مالی لغو شود، از ۱۳ متر (۴۳ فوت) بازالت در بالاترین لایه پوسته اقیانوسی عبور کردند. با کنار گذاشتن این مشکلات، این کار هنوز یک تعهد بزرگ است.


چین با حفاری در عمق ۱۰‌هزار متری زمین به دنبال چیست؟