چگونه میکروب‌ها تاریخ را رقم زدند؟

Print Friendly, PDF & Email

شیوع بیماری ها ممکن است در مقایسه با اقدامات و برنامه های انسانی تاثیر بیشتری بر روند رویدادها داشته باشند. کندی در کتاب "پاتوژنز" اشاره می کند که سیر تاریخ کم تر به میل ما مربوط می شود و بیش تر مرتبط با شیوه های بروز بیماری های مختلف در آب و هوای گوناگون است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا