عدم قطعیت چشم‌انداز اقتصادی ژاپن شتاب گرفته است. به گزارش هشت صبح به نقل از بیزنس، رئیس بانک مرکزی ژاپن، کازوئو اوئدا در گزارش ۶ ماهه در مورد کنترل ارز و پول این کشور اظهار کرد که وقتی نوبت به چشم‌انداز فعالیت اقتصادی ژاپن می رسد، عدم اطمینان بسیار بالاست. وی تاکید کرد: لازم است […]

عدم قطعیت چشم‌انداز اقتصادی ژاپن شتاب گرفته است.

به گزارش هشت صبح به نقل از بیزنس، رئیس بانک مرکزی ژاپن، کازوئو اوئدا در گزارش ۶ ماهه در مورد کنترل ارز و پول این کشور اظهار کرد که وقتی نوبت به چشم‌انداز فعالیت اقتصادی ژاپن می رسد، عدم اطمینان بسیار بالاست.

وی تاکید کرد: لازم است به تحولات بازارهای مالی و ارزی و تاثیر آن بر فعالیت و قیمت‌های اقتصادی ژاپن توجه شود.

اوئدا در مورد سیستم مالی این کشور گفت که با وجود سخت شدن شرایط مالی جهانی، ثابت مانده است و احتمال دارد که در کل بسیار قوی باقی بماند.

انتهای پیام