رییس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت درباره آخرین وضعیت کرونا در کشور توضیح داد.

رییس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت درباره آخرین وضعیت کرونا در کشور توضیح داد.


چرا پیک اخیر کرونا طولانی شد؟