چرا براندازها نمی‌توانند دور هم جمع شوند؟ اختلاف، تضاد و درگیری بین افراد و گروه‌های ضدانقلاب واقعیتی است که ائتلاف و وحدت اپوزیسیون را به سراب و رویایی دست نیافتنی تبدیل کرده است. دریافت ۱۵ MB

چرا براندازها نمی‌توانند دور هم جمع شوند؟

چرا براندازها نمی‌توانند دور هم جمع شوند؟

اختلاف، تضاد و درگیری بین افراد و گروه‌های ضدانقلاب واقعیتی است که ائتلاف و وحدت اپوزیسیون را به سراب و رویایی دست نیافتنی تبدیل کرده است.

دریافت ۱۵ MB


چرا براندازها نمی‌توانند دور هم جمع شوند؟