خبرنگار اسپانیایی از موافقت لالیگا با برنامه بارسلونا خبر داد.

خبرنگار اسپانیایی از موافقت لالیگا با برنامه بارسلونا خبر داد.


چراغ سبز لالیگا به بارسلونا در جذب مسی