نوزاد پسری روز جمعه در بیمارستان امام سجاد(ع) شهریار تهران به دنیا آمد که طبق اعلام کادر پزشکی، علائم حیاتی نداشت، بر همین اساس به سردخانه منتقل شد، اما طی ماجرایی دوباره به زندگی بازمی‌گردد که عمر زندگی‌اش کوتاه بود.

نوزاد پسری روز جمعه در بیمارستان امام سجاد(ع) شهریار تهران به دنیا آمد که طبق اعلام کادر پزشکی، علائم حیاتی نداشت، بر همین اساس به سردخانه منتقل شد، اما طی ماجرایی دوباره به زندگی بازمی‌گردد که عمر زندگی‌اش کوتاه بود.


پیگیری ماجرای فوت یک نوزاد تازه متولد شده