استفاده از تلفن‌همراه، دستگاه‌های الکترونیک متصل به اینترنت، اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، می‌تواند به فراموشی زودهنگام کمک کند.

استفاده از تلفن‌همراه، دستگاه‌های الکترونیک متصل به اینترنت، اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، می‌تواند به فراموشی زودهنگام کمک کند.


پیشگیری از آلزایمر در سن پایین