در فضای مجازی برخی زلزله مشهد را به پیشگویی فرانک هوگربیتس ربط داده‌اند که این طور نیست و نه از لحاظ جغرافیا و مکان و نه زمان ربطی به پیشگویی او ندارد.

در فضای مجازی برخی زلزله مشهد را به پیشگویی فرانک هوگربیتس ربط داده‌اند که این طور نیست و نه از لحاظ جغرافیا و مکان و نه زمان ربطی به پیشگویی او ندارد.


پیشگوی هلندی زلزله مشهد را پیش‌بینی کرده بود؟/ توضیحات مهم استاد زلزله‌شناسی درباره گسل نیشابور