در صحن مجلس مطرح شد؛ پیشنهاد کمیسیون فرهنگی برای ارائه لایحه‌ای درباره عفاف و حجاب کمیسیون فرهنگی مجلس پیشنهاد داد برای اثربخش شدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی متناسب با تحولات اجتماعی، قوه قضائیه لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه کند.‌ به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۳ اسفند ماه) مجلس شورای […]

در صحن مجلس مطرح شد؛

پیشنهاد کمیسیون فرهنگی برای ارائه لایحه‌ای درباره عفاف و حجاب

پیشنهاد کمیسیون فرهنگی برای ارائه لایحه‌ای درباره عفاف و حجاب

کمیسیون فرهنگی مجلس پیشنهاد داد برای اثربخش شدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی متناسب با تحولات اجتماعی، قوه قضائیه لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه کند.‌

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۳ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص مصوبات حجاب و عفاف مورد بررسی قرار گرفت.

کمیسیون فرهنگی مجلس در گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص عفاف و حجاب پیشنهاد داد برای اثربخش شدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی متناسب با تحولات اجتماعی، قوه قضائیه لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه کند.‌


پیشنهاد کمیسیون فرهنگی برای ارائه لایحه‌ای درباره عفاف و حجاب