حسینی مطرح کرد؛ پیشنهاد معافیت مالیاتی کارکنان دولت به میزان ۷ میلیون تومان رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: در این لایحه پیشنهاد شده مالیات بر سود شرکت‌ها از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد کاهش پیدا کند و معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولت نیز ۷ میلیون تومان باشد. به گزارش پایگاه خبری هشت صبح، سید شمس […]

حسینی مطرح کرد؛

پیشنهاد معافیت مالیاتی کارکنان دولت به میزان ۷ میلیون تومان

پیشنهاد معافیت مالیاتی کارکنان دولت به میزان ۷ میلیون تومان

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: در این لایحه پیشنهاد شده مالیات بر سود شرکت‌ها از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد کاهش پیدا کند و معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولت نیز ۷ میلیون تومان باشد.

به گزارش پایگاه خبری هشت صبح، سید شمس الدین حسینی با اشاره به جلسه نوبت صبح امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲، اظهار داشت: رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و امور دارایی و رئیس سازمان مالیاتی در این جلسه حاضر شدند و مبانی برآورد درآمدهای مالیاتی بودجه را ارائه کردند.

وی بیان کرد: پیشنهاد شده مالیات بر سود شرکت‌ها از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد کاهش پیدا کند و معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولت نیز ۷ میلیون تومان باشد.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تصریح کرد: در این جلسه مطرح شد که با پوشش مالیاتی و تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی میزان بیشتری از ظرفیت مالیاتی بر عهده گرفته شود، به عبارت دقیق‌تر در اینجا تقریباً هیچ افزایش نرخی نداشته و هیچ فشار مالیاتی پیشنهاد نشده است البته همه اینها در شرایطی شدنی است که سازمان مالیاتی خودش را تجهیز کند و در عین حال به لحاظ حقوقی از سازمان مالیاتی پشتیبانی شود تا با کسب اطلاعات، میزان رشد مالیاتی را محقق کند.

وی با بیان اینکه رشد درآمدهای مالیاتی نسبت به پیش بینی عملکرد هشت ماهه رقم بالایی است و متوسط حدود ۶۴ درصد پیش‌بینی شده است، بیان کرد: البته رسیدگی‌های ما در این بخش هنوز به پایان نرسیده و چیزی در کمیسیون در این بخش تصویب نشده است اما آنچه سازمان مالیاتی و وزیر امور اقتصادی بر آن تاکید داشتند بر این اساس است که درآمدهای مالیاتی را از مسیر پوشش مالیاتی و تکمیل اطلاعات انجام دهند تا فشار بر یک پایه مالیاتی خاص وارد نشود.


پیشنهاد معافیت مالیاتی کارکنان دولت به میزان ۷ میلیون تومان