جلسه استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت فردا برگزار می‌شود.

جلسه استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت فردا برگزار می‌شود.