– پیکر حجت الاسلام «ابراهیم فاضل» فرزند مرحوم آیت الله فاضل استرابادی در منطقه آب‌های ساحلی خزر در روستای گلدشت جویبار از آب بیرون کشیده شد.

– پیکر حجت الاسلام «ابراهیم فاضل» فرزند مرحوم آیت الله فاضل استرابادی در منطقه آب‌های ساحلی خزر در روستای گلدشت جویبار از آب بیرون کشیده شد.


پیدا شدن پیکر حجت الاسلام فاضل در ساحل جویبار