معاون اقتصادی رئیس جمهور با صدور پیامی درگذشت حاج علی دقیقی، پدر ۳ شهید را تسلیت گفت. متن این پیام به شرح زیر است:

معاون اقتصادی رئیس جمهور با صدور پیامی درگذشت حاج علی دقیقی، پدر ۳ شهید را تسلیت گفت. متن این پیام به شرح زیر است:


پیام تسلیت دکتر محسن رضایی در پی درگذشت پدر ۳ شهید