پایگاه خبری هشت صبح : کشته شدن پریگوژین در حادثه هوایی به باور بسیاری انتقام پوتین بابت خیانت او در جنگ بود. حالا مسئله اینجاست که واگنر‌ها تا چه حد می‌توانند برای روسیه خطرساز باشند. آیا روس‌ها با بازماندگان واگنر درگیر خواهند شد و یا طبق تجربه تاریخی در روسیه نسبت به کشتن مخالفان، […]

پایگاه خبری هشت صبح :

کشته شدن پریگوژین در حادثه هوایی به باور بسیاری انتقام پوتین بابت خیانت او در جنگ بود. حالا مسئله اینجاست که واگنر‌ها تا چه حد می‌توانند برای روسیه خطرساز باشند. آیا روس‌ها با بازماندگان واگنر درگیر خواهند شد و یا طبق تجربه تاریخی در روسیه نسبت به کشتن مخالفان، این واقعه نیز با همان تاکتیک ها به فراموشی سپرده می‌شود.

محمد شوری، کارشناس مسائل روسیه، درباره انگیزه‌های کشتن پریگوژین به «انتخاب» گفت: خیلی‌ها در روسیه پیش‌بینی می‌کردند که پریگوژین دوام نخواهد داشت و پوتین نیز رفتار او را خیانت دانسته بود، انتظار می‌رفت که او آینده خوبی نخواهد داشت. به هر حال اینگونه رویداد‌ها همیشه در تاریخ مبهم باقی می‌مانند و در نهایت مشخص نمی‌شود که چه اتفاقی رخ داده است. به نظر می‌رسد که خیلی در مورد اینکه چه کسی و یا چه گروهی پشت این اتفاق بوده نمی‌توان نظر داد. این فکر‌ها راه به جایی نخواهد برد، به هر حال کسانیکه معتقد هستند او به دستور پوتین کشته شده است، در هیچ شرایطی قانع نمی‌شوند که اینگونه نبوده است. کسانی هم که معتقدند این واقعه یک حادثه بوده است راضی نخواهند شد که دست پوتین پشت این ماجراست. با توجه به پیش‌بینی‌ها آقای پوتین و دستگاه تبلیغاتی روسیه کار سختی خواهند داشت تا افکار عمومی را قانع کنند که این کار با دستور مستقیم پوتین به چه دلیل انجام شده و یا اصلا با دستور پوتین بوده است یا خیر!

وی در ادامه در رابطه با سابقه اینگونه رفتار‌ها در روسیه اشاره کرد: از این موارد در تاریخ روسیه مکرر رخ داده است. در تاریخ کشور های دیگر نیز این نمونه‌ها وجود دارد اما در روسیه و به خصوص از زمان استالین به این سو چنین اتفاقاتی زیاد بوده است. در زمان پوتین هم تعداد مرگ‌های مشکوک مخالفان کاملا غیرعادی به نظر می‌رسد. از این نظر شرایط روسیه یک وضعیت خاص است؛ این تعداد از مرگ‌های مشکوک به گمانم دیگر زیاد شده است.

شوری درباره تبعات این واقعه گفت: به هر حال وقتی که یک رهبری در این سطح، تصمیم مهمی می‌گیرد که می‌تواند روی آینده سیاسی کشور و نخبگان تاثیر بگذارد، طبیعتا باید انتظار داشته باشد که هر دفعه یک مخالفت و ریزش تازه با تصمیمات او رخ دهد. این دفعه در چارچوب گروه واگنر و پریگوژین بود، دفعه بعدی ممکن گزینه دیگری باشد. اساسا شکل دادن واگنر یک بحث مجزایی از این موضوع است. واگنر در روسیه مخالفینی داشت که سعی می‌کردند روسیه را با نگاه خاص خود اداره کنند. این نوع از اداره سیاسی و ورود به یک چنین جنگی که تبعات تاریخی برای روسیه دارد و شرایط فعلی و آینده مردم روسیه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.


پوتین و دستگاه تبلیغاتی روسیه کار سختی خواهند داشت تا افکار عمومی را قانع کنند که کشتن پریگوژین با دستور مستقیم پوتین به چه دلیل انجام شده و یا اصلا با دستور پوتین بوده یا خیر