یک کارشناس اروپایی در زمینه امنیت انرژی تاکید کرد: اتحادیه اروپا در شرایط کنونی در وضعیت بغرنجی قرار گرفته، چون هر لحظه ممکن است پوتین ضربه نهایی را در جنگ انرژی وارد کند. به گزارش  مهر به نقل از وبگاه انگلیسی اکسپرس، والری چائو کارشناس امنیت انرژی در یادداشتی با عنوان «آیا روسیه صادرات گاز […]

یک کارشناس اروپایی در زمینه امنیت انرژی تاکید کرد: اتحادیه اروپا در شرایط کنونی در وضعیت بغرنجی قرار گرفته، چون هر لحظه ممکن است پوتین ضربه نهایی را در جنگ انرژی وارد کند.

به گزارش  مهر به نقل از وبگاه انگلیسی اکسپرس، والری چائو کارشناس امنیت انرژی در یادداشتی با عنوان «آیا روسیه صادرات گاز به اروپا را ازسر خواهد گرفت؟» نوشت: اتحادیه اروپا در شرایط کنونی در وضعیت بغرنجی قرار گرفته، چون هر لحظه ممکن است پوتین ضربه نهایی را در جنگ انرژی وارد کند.

وی افزود: تا همین الان اتحادیه اروپا نتوانسته منابع جایگزین گاز روسیه را برای جلوگیری از چنین رخدادی، پیدا کند و به همین دلیل در برابر ضربه نهایی از سوی پوتین آسیب پذیر است.

وی در ادامه نوشت: با وجود استراتژی اتحادیه اروپا در زمینه تنوع بخشیدن به منابع انرژی خود، اما این اتحادیه در شرایط کنونی تا حد زیادی همچنان به گاز روسیه نیاز دارد تا ذخایر خود را در حد معقول و مناسب حفظ کند.

گفتنی است در پی آغاز عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲، روابط میان مسکو و کشورهای عضو اتحادیه اروپا به سردی و تنش گرایید. در پی این رخداد روسیه با تحریم‌های سختی از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا مواجه شد و تصمیم گرفت از میزان صادرات انرژی خود به کشورهای اروپایی بکاهد. این رخدادها موجب شده با نزدیک شدن به فصل سرما، کشورهای اروپایی هراس شدیدی از کمبود منابع گازی پیدا کنند.


پوتین ضربه نهایی را می‌زند