پهپادهای مختلف در جریان رزمایش مشترک ذوالفقار ۱۴۰۱ ارتش تصاویری از پهپادهای مختلف در جریان رزمایش مشترک ذوالفقار ۱۴۰۱ ارتش را در این فیلم مشاهده می‌کنید. دریافت ۲۰ MB

پهپادهای مختلف در جریان رزمایش مشترک ذوالفقار ۱۴۰۱ ارتش

پهپادهای مختلف در جریان رزمایش مشترک ذوالفقار ۱۴۰۱ ارتش

تصاویری از پهپادهای مختلف در جریان رزمایش مشترک ذوالفقار ۱۴۰۱ ارتش را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

دریافت ۲۰ MB


پهپادهای مختلف در جریان رزمایش مشترک ذوالفقار ۱۴۰۱ ارتش