پهلوی‌چی‌ها، دشمن علوم سیاسی‌اند

Print Friendly, PDF & Email

سلطنت‌طلب ایرانی به دلیل قرن‌ها سلطنت غیردموکراتیک در این کشور، اساسا "نظم سیاسی دموکراتیک" را امری محال یا دست کم بعید می‌داند و تن‌دادن به دموکراسی را نوعی ریسک قلمداد می‌کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا