معاون دونالد ترامپ برای نامزدی در انتخابات ۲۰۲۴ در کمیسیون انتخابات فدرال اطلاعات ثبت نام کرده است.

معاون دونالد ترامپ برای نامزدی در انتخابات ۲۰۲۴ در کمیسیون انتخابات فدرال اطلاعات ثبت نام کرده است.


پنس برای انتخابات ۲۰۲۴ اعلام نامزدی می‌کند