پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب صلح و دفاع، دوشنبه ۲۷ شهریور با حضور امیر دریادار سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش، امیر سرتیپ حسین ولیوند زمانی فرمانده دانشگاه فرماندهی ستاد ارتش و جمعی از فرماندهان و امرای ارتش به همراه وابستگان نظامی و دفاعی برخی کشورهای همسایه از جمله چین، هند، پاکستان و ازبکستان در دانشگاه فرمانده […]

پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب صلح و دفاع، دوشنبه ۲۷ شهریور با حضور امیر دریادار سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش، امیر سرتیپ حسین ولیوند زمانی فرمانده دانشگاه فرماندهی ستاد ارتش و جمعی از فرماندهان و امرای ارتش به همراه وابستگان نظامی و دفاعی برخی کشورهای همسایه از جمله چین، هند، پاکستان و ازبکستان در دانشگاه فرمانده و ستاد ارتش ایران برگزار شد.

پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب صلح و دفاع – پایگاه خبری هشت صبح