در نظر داریم در ۱۰ کلانشهر مانند تهران، اهواز، شیراز، مشهد، تبریز، اصفهان و … گشت‌های آگاهی راه اندازی کنیم و سرپرست این گشت‌ها هم کارآگاهان آگاهی هستند. این گشت‌ها تخصصی است و به دنبال مجرمان حرفه ای هستند.

در نظر داریم در ۱۰ کلانشهر مانند تهران، اهواز، شیراز، مشهد، تبریز، اصفهان و … گشت‌های آگاهی راه اندازی کنیم و سرپرست این گشت‌ها هم کارآگاهان آگاهی هستند. این گشت‌ها تخصصی است و به دنبال مجرمان حرفه ای هستند.


پلیس آگاهی: برگزاری کنکور «کارآگاهی» در آبان