کافه رستوران «خانه دوست» ‎که شروین حاجی پور برای کنسرت داماهی در آنجا حضور داشت، پلمب شد.

کافه رستوران «خانه دوست» ‎که شروین حاجی پور برای کنسرت داماهی در آنجا حضور داشت، پلمب شد.


پلمب کافه‌ای که شروین حاجی‌پور برای کنسرت داماهی رفت (+عکس)