بانک پارسیان در جهت تحقق شعار سال ۱۴۰۱ مبنی بر” تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین” تعداد ۶۸۸ فقره تسهیلات به ارزش ۶۵ هزار و ۲۵۵ میلیارد ریال به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت کرده است .

بانک پارسیان در جهت تحقق شعار سال ۱۴۰۱ مبنی بر" تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین" تعداد ۶۸۸ فقره تسهیلات به ارزش ۶۵ هزار و ۲۵۵ میلیارد ریال به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت کرده است .


پرداخت بیش از۶۵ هزار و۲۵۰ میلیارد ریال تسهیلات به دانش‌بنیان‌ها از سوی بانک پارسیان در سال ۱۴۰۱