شباهت های بین رابرت اروین با پدرش اغلب مورد توجه طرفداران این دو قرار می گیرد.

شباهت های بین رابرت اروین با پدرش اغلب مورد توجه طرفداران این دو قرار می گیرد.


پدر را نیش سفره ماهی کشت، پسر جانشین شد! (+عکس)