مرد جوانی در شهر لولئو سوئد به‌ دنبال اختلاف با همسرش بر سر حضانت، فرزند خود را به قتل رساند.

مرد جوانی در شهر لولئو سوئد به‌ دنبال اختلاف با همسرش بر سر حضانت، فرزند خود را به قتل رساند.


پدر بی‌رحم پسر ۸ ساله را در وان حمام خفه کرد