پدربزرگ کبیر شیلی؛ موجود ۵ هزار ساله کره زمین

Print Friendly, PDF & Email

قطر تنه درخت ۵ هزار ساله شیلی ۴ متر و محیط عرضی آن ۲۸ متر است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا