در نمایشگاه ایران ژئو؛ پایگاه داده و سرویس «نقشه های هوایی» رونمایی شد معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع در بازدید از نمایشگاه ایران ژئو از پایگاه داده و سرویس «نقشه های هوایی» طراحی و ساخت متخصصان سازمان جغرافیایی وزارت دفاع رونمایی کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، امیر فخری رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در توضیح […]

در نمایشگاه ایران ژئو؛

پایگاه داده و سرویس «نقشه های هوایی» رونمایی شد

 پایگاه داده و سرویس «نقشه های هوایی» رونمایی شد

معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع در بازدید از نمایشگاه ایران ژئو از پایگاه داده و سرویس «نقشه های هوایی» طراحی و ساخت متخصصان سازمان جغرافیایی وزارت دفاع رونمایی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر فخری رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در توضیح این محصول گفت: اشراف اطلاعاتی در حوزه هوانوردی و ارائه سرویس‌های نظارتی از جمله دستاوردهای این محصول است که به صورت بازه‌های ۴ ماهه به روز رسانی می‌شود.‌

امیر سرتیپ دوم فخری در خصوص رونمایی پایگاه داده و سرویس «نقشه‌های هوایی» سازمان جغرافیایی اظهار داشت: سازمان جغرافیایی به عنوان متولی تولید داده و اطلاعات مکانی کشور، وظیفه تولید، جمع آوری و ارائه سرویس‌های مکانی در حوزه‌های زمین، دریا، هوا و فضا را دارد که با تولید این محصول، اشراف اطلاعاتی انواع کاربران نظامی و غیر نظامی کامل می‌شود.


پایگاه داده و سرویس «نقشه های هوایی» رونمایی شد