با ۹ گلی پرسپولیس و سپاهان امروز به حریفان خود زدند، لیگ برتر بیست‌ودوم به قله حساسیت رسید و هفته پایانی تعیین‌کننده قهرمان و دیگر تیم سقوط‌کننده است.

با ۹ گلی پرسپولیس و سپاهان امروز به حریفان خود زدند، لیگ برتر بیست‌ودوم به قله حساسیت رسید و هفته پایانی تعیین‌کننده قهرمان و دیگر تیم سقوط‌کننده است.


پایان آتش‌بازی پرسپولیس و سپاهان در هفته ۲۹؛ جدال جام به روز آخر لیگ کشید