رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز در یک کنفرانس خبری در وین به انتقادات نتانیاهو از نتیجه تحقیقات آژانس از ایران، واکنش نشان داد.

رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز در یک کنفرانس خبری در وین به انتقادات نتانیاهو از نتیجه تحقیقات آژانس از ایران، واکنش نشان داد.


پاسخ گروسی به نتانیاهو: آژانس هرگز در برابر ایران کوتاه نیامده