پژوهشگران با استفاده از الگوریتمی که طراحی کردند، به نقشه‌برداری از باکتری‌های روده و باکتریوفاژهای افراد ۱۰۰ ساله پرداختند. آنها دریافتند که این افراد در مقایسه با بزرگسالان بالای ۱۸ سال و افراد بالای ۶۰ سال، دارای ویروس روده متنوع‌تر و غنی‌تر و همچنین باکتری‌های متنوعی هستند.

%content%


ویروس‌هایی که می‌توانند ما را تا ۱۰۰ سالگی سالم نگه دارند