برنامه اصلی نخست وزیر سوریه حضور در پانزدهمین اجلاس کمیته عالی مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور ایران و سوریه است.برنامه اصلی نخست وزیر سوریه حضور در پانزدهمین اجلاس کمیته عالی مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور ایران و سوریه است.