وب‌سایت عبری «واللا» نیز در این باره گزارش داد که یک نیروی وابسته به ارتش اسرائیل در مرز با مصر هدف تیراندازی قرار گرفت و گفته می‌شود چند تن از نظامیان مجروح شده‌اند.

وب‌سایت عبری «واللا» نیز در این باره گزارش داد که یک نیروی وابسته به ارتش اسرائیل در مرز با مصر هدف تیراندازی قرار گرفت و گفته می‌شود چند تن از نظامیان مجروح شده‌اند.


وقوع حادثه امنیتی در مرز مصر و اراضی اشغالی/ چند نظامی اسرائیل زخمی شدند