پایگاه خبری هشت صبح : جلال جلالی‌زاده، استاد دانشگاه و فعال سیاسی اصلاح‌طلب می گوید وقتی اساتید بی سواد وارد دانشگاه شوند، قطعا این بی سوادی به نسل‌های بعدی منتقل می‌شود و به عنوان یک مشکل بزرگ در تاریخ برای ملت ما ثبت می‌شود. جلال جلالی‌زاده، استاد دانشگاه و فعال سیاسی اصلاح‌طلب، درباره اخراج […]

پایگاه خبری هشت صبح :

جلال جلالی‌زاده، استاد دانشگاه و فعال سیاسی اصلاح‌طلب می گوید وقتی اساتید بی سواد وارد دانشگاه شوند، قطعا این بی سوادی به نسل‌های بعدی منتقل می‌شود و به عنوان یک مشکل بزرگ در تاریخ برای ملت ما ثبت می‌شود.

جلال جلالی‌زاده، استاد دانشگاه و فعال سیاسی اصلاح‌طلب، درباره اخراج اساتید و تاثیرات آن بر محیط علمی کشور به «انتخاب» گفت: مقابله با دانشگاه اقدام بسیار نادرستی است. اصلا در این قرن در شان هیچ دولتی نیست که بخواهد با علم مقابله کند. این دولت که پسوند اسلامی را یدک می‌کشد و خود را طرفدار دفاع از علم و دانش می‌داند نباید با این کار را انجام دهد. لازم است که دولت از این اقدامات که به مثابه تقابل با علم است دست بردارد. در تاریخ این رفتار‌های نوشته می‎شود و به عنوان یک نقطه منفی در کارنامه نظام ثبت می‌شود. همانطور که در اروپا همیشه بحث رنسانس را به عنوان یک نقطه مهم در تاریخ علمی اروپا یادآوری می‌شناسیم، در تاریخ ایران نیز این رفتار به عنوان یک واقعه‌ی منفی به یادگار می‌ماند. تقابل با دانش و دانشگاهیان که از نظر علمی از ویژگی‌های خوبی برخوردار هستند در کیفیت علمی دانشگاه‌ها نیز تاثیر شدیدی دارد.

وی در ادامه افزود: باید دانشگاهیان در این مورد همدردی بکنند و نباید در این مورد سکوت شود. وقتی اساتید بی سواد وارد دانشگاه شوند، قطعا این بی سوادی به نسل‌های بعدی منتقل می‌شود و به عنوان یک مشکل بزرگ در تاریخ برای ملت ما ثبت می‌شود.

جلالی‌زاده درباره ضدیت اقدامات اخیر با توسعه کشور گفت: به نظر من اصلا نباید در دانشگاه شاهد این روش‌ها باشیم. علم با گزینش و مانع و سخت‌گیری سازگار نیست. علم مانند یک گل است که اگر با مانع مواجه شود و زمینه‌های آن دچار اخلال شود به سرعت پژمرده می‌شود؛ بنابراین باید موانع را در مسیر اساتید برداشت و اقدامات ضدتوسعه در دانشگاه‌ها را متوقف کرد.
 


وقتی اساتید بی سواد وارد دانشگاه شوند، این بی سوادی به نسل‌های بعدی منتقل می‌شود / در شان هیچ دولتی نیست که بخواهد با علم مقابله کند / همانطور که در اروپا از رنسانس به عنوان یک نقطه مهم یاد می‌کنیم، در تاریخ ایران نیز این رفتار به عنوان یک واقعه منفی به یادگار می‌ماند