این خبر در حالی از سوی حجت کریمی اعلام شده که او برای فصل آینده تصمیم گیرنده نیست و شاید بعداز تغییرات در هیات مدیره باشگاه آبی، دیگر مسؤولیتی در این سمت نداشته باشد

این خبر در حالی از سوی حجت کریمی اعلام شده که او برای فصل آینده تصمیم گیرنده نیست و شاید بعداز تغییرات در هیات مدیره باشگاه آبی، دیگر مسؤولیتی در این سمت نداشته باشد


وعده عجیب سرپرست موقت استقلال به ساپینتو